Обикновена или спираловидна ребра или вдлъбната PC нишка

Обикновена или спираловидна ребра или вдлъбната PC нишка