Обикновени или спирални ребра или вдлъбнати нишки за компютър

Обикновени или спирални ребра или вдлъбнати нишки за компютър