PC спирална ребрена тел (диаметър 3,8 мм-10,5 мм)

PC спирална ребрена тел (диаметър 3,8 мм-10,5 мм)

  • PC спирална ребрена тел

    PC спирална ребрена тел

    Спиралната ребрена тел е изобретена от Silvery Dragon, представляваща напредналите постижения на Китай в научноизследователската и развойна дейност;обслужва в Китай и се посвещава на света.Продуктът е характерен за 3 до 6 спирални ребра чрез спираловидно деформиращо изчертаване върху повърхността на телта, което увеличава способността за свързване с бетона, като по този начин подобрява цялостната производителност на предварително напрегнатите бетонни продукти и увеличава експлоатационния живот.Silvery Dragon притежава усъвършенстваната продуктова технология за равномерно спирално изчертаване, вътрешно напрежение...
  • PC спирална ребрена тел

    PC спирална ребрена тел

    Спиралната ребрена тел е изобретена от Silvery Dragon, представляваща напредналите постижения на Китай в научноизследователската и развойна дейност;обслужва в Китай и се посвещава на света.Продуктът е характерен за 3 до 6 спирални ребра чрез спираловидно деформиращо изчертаване върху повърхността на телта, което увеличава способността за свързване с бетона, като по този начин подобрява цялостната производителност на предварително напрегнатите бетонни продукти и увеличава експлоатационния живот.Silvery Dragon притежава усъвършенстваната продуктова технология за равномерно спирално изчертаване, вътрешно напрежение...