Мина, поддържаща PC диаметър с голям диаметър (Dia.18.0mm-24.0mm)

Мина, поддържаща PC диаметър с голям диаметър (Dia.18.0mm-24.0mm)