Мина, поддържаща PC лента с голям диаметър (диаметър 18,0 mm-24,0 mm)

Мина, поддържаща PC лента с голям диаметър (диаметър 18,0 mm-24,0 mm)